GRUP D'HISTÒRIA DEL PARLAMENTARISME


DIPUTATS DE CATALUNYA A LES CORTS REPUBLICANES 1931-1939
Qualsevol paraula o frase
Nom del Parlamentari
Cirmcumscripció
Data eleccions 28/06/1931
12/07/1931 (Parcial)
04/10/1931 (Parcial)
11/10/1931 (Parcial)
19/11/1933
16/02/1936
Partit polític
Ideologia
Candidatura electoral
     

Amb el suport de:


Generalitat de Catalunya
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
2005SGR-00802


Ministerio de Educación y Ciencia
Projecte:BHA2002-01307

Realització tècnica:
Servei de Documentació d'Història Local de Catalunya
Universitat Autònoma de Barcelona
s.historia.catalunya@uab.es
pr.parlamentaris_catalans@uab.cat

Motor de cerca : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO
Es recomana l'ús d'Internet Explorer v.5 i/o Netscape v.6.3 o superior.